Kvalifiseringsprogram

Innhold

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for de personene som ønsker å komme i arbeid, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Hvis man har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan kvalifiseringsprogram være et tilbud.
På vegne av Porsgrunn kommune har NAV Porsgrunn ansvaret for Kvalifiseringsprogrammet i kommunen – ref lov om sosiale tjenester i NAV § 29 - 39

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Programmet er på fulltid og kan inneholde arbeidsrettede aktiviteter, opplæring og tett individuell oppfølging.
Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 time pr uke og kan vare i inntil et år, og man får kvalifiseringsstønad som deltaker.
Dersom man har ureglementert fravær, medfører det trekk i stønad.

Du må kontakte NAV Porsgrunn for å få informasjon og søke om programmet.

For mer informasjon, se også;
- lov om sosiale tjenester i NAV § 29 - 39
- https://www.fylkesmannen.no/nb/vestfold-og-telemark/ (Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)
www.nav.no  

Til toppen