Viser at vi er opptatt av likestilling- og diskrimineringsarbeid

Innhold

Porsgrunn kommune kommer godt ut etter gjennomgang av likestillingsredegjørelser for 2021 for alle kommuner og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark.

- Mottoet for Porsgrunn er «Sammen om Porsgrunn», og vi har de tydelige verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. Jeg er veldig glad for at vi følger opp våre verdier i praksis og viser felles innsats for likestilling og mot diskriminering. Vi trenger at alle føler seg velkommen og får være med og bidra i kommunen vår, sier ordfører Robin Kåss.

Det er Likestillingssenteret, på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som har gjennomført en undersøkelse av årsberetningene til fylkeskommunen og samtlige kommuner i Vestfold og Telemark. De har sett på hvordan likestillingsbevisstheten er i kommunene, og også sett i hvilken grad de oppfyller plikten til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling, både som arbeidsgiver og som offentlig myndighet.

Likestillingssenteret har både sett på redegjørelsen for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling og redegjørelsen for hvordan det arbeides med likestilling.

Porsgrunn havnet i toppskiktet på begge deler.

Under kartleggingen av den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling ble det blant annet sett på kjønnsbalanse i virksomhetene, lønn, andel menn og kvinner som jobber deltid eller er midlertidig ansatt.

- Likestillings- og diskrimineringsloven gir viktige føringer om aktivt likestillingsarbeid for alle arbeidsgivere og offentlige myndigheter. Fra 1. januar 2020 ble loven skjerpet, både i bestemmelsene om aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for arbeidet, forteller rådmann Rose-Marie Christiansen.

- Jeg er glad for at kommunen klarer å innfri kravene til å beskrive hvordan kommunen ivaretar dette, gjennom årsrapporten. Det viktigste er likevel hvordan vi jobber med temaet i det daglige, sier hun.

Se rapporten fra Likestillingssenteret her (pdf)

Til toppen