Væromslaget og konsekvenser for grunnskolen og barnehagene

Innhold

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Porsgrunn holder stengt mandag 22. januar. Dette gjelder også SFO og ressursavdelinger. Barnehagene åpner kl. 09.00, om ikke annen beskjed blir gitt.

Farte har på grunn av risiko med glatte veier kansellert all skyss av barn til skoler og barnehager (busser og tilrettelagt transport med taxi og minibusser). I tillegg vil det generelle busstilbudet være redusert.

For en del av personalet kan det bli krevende å komme seg på jobb.

Skolene
Dette skaper utfordringer for et ordinært skoletilbud, og det kan være risikofylt for barn å ferdes i trafikken på svært glatte veier.

De ansatte følger opp alle elever digitalt i løpet av dagen.

Barnehagene
Vi oppfordrer derfor foresatte til å holde barna hjemme fra morgenen av. Vi forsøker å ha et tilnærmet normalt barnehagetilbud fra kl. 09.00, men kan ikke garantere før vi vet mer om hvilke vær og føreforhold vi får i morgentimene mandag.

Barnehagene åpner kl. 09.00 om ikke annen beskjed blir gitt. Fint om fravær legges inn i Visma allerede i dag.

Til toppen