Trygghetsavdelingen flytter

Innhold

4. september flytter Trygghetsavdelingen inn i hyggelige lokaler på Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter.

Hva er trygghetsavdeling?

Trygghetsavdelingen er et kommunalt tilbud til personer som bor i eget hjem og klarer seg i hverdagen, men som av ulike grunner opplever situasjonen akkurat nå som vanskelig.

Hvem er trygghetsavdelingen for?

  • Du er hjemmeboende i Porsgrunn kommune.
  • Du bor i eget hjem og klarer deg selv i det daglige.
  • Du er over 60 år.
  • Du ønsker sosialt samvær med andre og delta på aktiviteter.
  • Du føler at din livssituasjon er forandret.

Avtale om opphold

Du ringer selv direkte til trygghetsavdelingen og gjør avtale om et opphold. Personalet på avdelingen avgjør om et trygghetsopphold er det rette tilbudet for deg akkurat nå. Du kan få et opphold på inntil 14 dager.

Ta kontakt på telefon 476 77 584 evnt. 35 56 25 18

Pris

Opphold på trygghetsavdelingen betales ikke etter forskrift om egenandel. I 2023 er prisen for opphold kr 270 pr. døgn.

Til toppen