Trygge og gode boliger for alle

Innhold

Lovligheten ved etablering av hybler og boenheter er et av de tilsynsområdene som regjeringen har bestemt at skal prioriteres i en periode på 2 år fra 1. januar 2022.

De to første ukene i september er det duket for en nasjonal tilsynskampanje og Direktoratet for byggekvalitet står klare med ekstra ressurser for å kunne bistå kommuner som deltar.

Porsgrunn kommune er med på denne kampanjen, som har fokus på trygge og gode boliger for alle, også for de som leier.

Dersom du har tips om mulig ulovlig bruk, kan dette sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Husk å merke tipset med hvilken eiendom det gjelder og ditt navn.

Mer informasjon finner du på www.dibk.no

Til toppen