Tilskuddsmidler innen helse -og omsorg eller sosialtjenesten

Innhold

Organisasjoner som ivaretar brukere innenfor helse-, omsorg- eller sosialtjenestene kan nå søke om tilskuddsmidler for 2024. Søknadsfristen er 12. mars.

Brukerorganisasjonene utfører et viktig arbeid overfor medlemmene sine og er et nyttig supplement til de kommunale tilbudene. For å stimulere til at dette arbeidet videreføres, har Porsgrunn kommune kr. 200 000,- til fordeling. Tilskuddet deles ut en gang pr. år, etter vedtak i utvalget for helse og omsorg.

Kriterier for tildeling av tilskudd:

  • Det gis tilskudd til organisasjoner med lokal forankring.
  • Tilskuddet gis til organisasjoner som ivaretar brukere innenfor helse-, omsorg- eller sosialtjenestene.
  • Tiltakene skal være rettet inn mot innbyggere i Porsgrunn.
  • Organisasjoner som tidligere har mottatt tilskudd bes legge ved informasjon om hva dette har blitt benyttet til.
  • I søknaden må det opplyses om organisasjonen har andre kommunale tilskudd, eller overføringer direkte fra virksomheter i kommunen.

Søknader som allerede er kommet inn, vil bli vurdert sammen med de innkommende.

Legg ved kontonummer, adresse, tlf, kontaktperson og mailadresse.

Søknadsfrist: 12. mars 2024

Søknad sendes: per epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Alle søknader merkes: Tilskudd 2024

Til toppen