Tilskudd til lag og foreninger innenfor helse-, omsorg- eller sosialtjenestene.

Innhold

Organisasjoner som ivaretar brukere innenfor helse-, omsorg- eller sosialtjenestene kan søke om tilskuddsmidler for 2023. Søknadsfristen er 28. februar.

Brukerorganisasjonene utfører et viktig arbeid overfor medlemmene sine og er et nyttig supplement til de kommunale tilbudene. For å stimulere til at dette arbeidet videreføres, har vi 100 000 kroner til fordeling. Tilskuddet deles ut en gang per år, etter vedtak i Utvalg for helse og omsorg.

Kriterier for tildeling av tilskudd:

  • Det gis tilskudd til organisasjoner med lokal forankring.
  • Tilskuddet gis til organisasjoner som ivaretar brukere innenfor helse-, omsorg- eller sosialtjenestene.
  • Tiltakene skal være rettet inn mot innbyggere i Porsgrunn.
  • Organisasjoner som tidligere har mottatt tilskudd bes legge ved informasjon om hva dette har blitt benyttet til.
  • I søknaden må det opplyses om organisasjonen har andre kommunale tilskudd, eller overføringer direkte fra virksomheter i kommunen.

Søknadsfristen er 28. februar 2023

Søknad sendes til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller postmottak@porsgrunn.kommune.no

Alle søknader merkes "Tilskudd 2023".

Søknader som allerede er kommet inn, vil bli vurdert sammen med de innkommende.

Til toppen