Tilskudd til inkludering av barn og unge

Innhold

Bufdirs tilskuddordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» er lyst ut for 2024, og søknadsskjemaene er tilgjengelig i søknadsportal.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddordningen skal bidra til åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsfristen er 3. november 2023

Les mer og søk på ordningen her: Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål rundt ordningen.

Kontaktpersoner Porsgrunn kommune:

Gitte Susanne Hansen tlf. 97173518, gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no

Kristine Aaltvedt-Rønning tlf. 41395482, kristine.aaltvedt-ronning@nav.no

Til toppen