Tilskudd til inkludering av barn og unge

Innhold

Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» er lyst ut for 2023. Søknadsfristen er 18. november 2022

Du søker om tilskudd i søknadsportalen til Bufdir.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddordningen skal bidra til åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Se mer informasjon om ordningen, tilgjengelige midler og søk på Bufdir sine nettsider

Har du spørsmål ta kontakt med:

Gitte Susanne Hansen

gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no

Mobil: 971 73 518

Til toppen