Tid for ungdata - Barnas framtid

Innhold

I ukene fremover inviteres 12 000 barn i Vestfold og Telemark til å delta i Ungdata pluss, som skal kartlegge sammenhenger mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse.

Formålet
Elever på 5.–7. trinn inviteres til å delta, og de skal følges fra skolealder til de blir voksne.
Målet med Ungdata pluss er å få ny innsikt i hvordan barn og unge har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever nærmiljøet.

Undersøkelsen er i samarbeid mellom NOVA ved OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge, Region Sør (KORUS Sør), og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Gjennomføres på skolen
Undersøkelsen gjennomføres på skolene, og jo flere som deltar jo bedre innsikt får vi. Dette skal brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og i politikkutvikling og styring lokalt og nasjonalt med å gi barn og unge best mulige oppvekstsvilkår.

Frivillig
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og deltakerne kan melde seg av når som helst. Her finner du mer informasjon: https://www.ungdata.no/pluss/

Til toppen