Tar nødvendige økonomiske grep

Innhold

Porsgrunn kommune er i en krevende og alvorlig økonomisk situasjon. Rådmannen ser seg derfor nødt til å innføre strakstiltak i den hensikt å redusere merforbruket for 2023.

De ansatte i kommunen er i dag informert om at ansettelsesstopp videreføres og innskjerpes. I tillegg innføres innkjøpsstopp.

Tiltakene trer i kraft fra 5.oktober 2023.

Rådmannen beklager sterkt at vi er kommet i en situasjon hvor vi må gå til dette skrittet, men gjør det for å trygge kommunen som en sikker arbeidsplass og god tjenesteyter for innbyggerne også i årene fremover.

Effekten av de tiltakene som innføres blir fulgt opp nøye. Evaluering blir gjennomført i løpet av 1. kvartal 2024.

Til toppen