Takket for innsats til glede for Porsgrunns befolkning

Innhold

Torsdag inviterte ordfører Robin Kåss representanter for dugnadsgjengen i Uræddløypa sammen med deltakere i Kirkens Bymisjons arbeidsmarkedstiltak «I jobb» til rådhuset.

Begge gruppene fikk blomster og 10 000 kroner hver, som takk for at de bidrar til at folk i Porsgrunn får et bedre liv på flere måter.

Vedlikeholder Uræddløypa til glede for mange
Dugnadsgjengen i Uræddløypa bidrar vedlikehold og utbedringer av en svært populær tur- og trimløype i samarbeid med Kommunalteknikk i Porsgrunn kommune. Svært mange små, store og firbente har glede av den innsatsen de legger ned – hver dag, hele året rundt.

Sosial velferd og arbeidstiltak med mening
"I jobb" gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid muligheten til å utføre betalt dagsarbeid. Hovedmålgruppen er mennesker i Porsgrunn med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Målet med "I jobb", er som ellers i Kirkens Bymisjon, å bidra til deltagelse i samfunnet.

Arbeidsoppgavene består av alt fra å rydde byens gater for søppel til strandrydding. De er for eksempel nettopp ferdig med å male rekkverk på Olavsberget. Både Kommunalteknikk og Porsgrunn Utvikling er samarbeidspartnere for «I jobb».

I Jobb 2 3000
Dugnadsgjengen I Uræddløypa 3000
Til toppen