Sykdom rammer tjenestene

Innhold

Vi har for tiden mange ansatte i helse- og omsorgstjenestene som er borte fra jobb med influensa eller korona. Dette merkes godt på mange av våre tjenestesteder.

I hjemmetjenestene har det de siste dagene vært krevende å håndtere alle oppdragene. Pasienter/ brukere som har tjenester fra hjemmetjenesten kan i tiden fremover (inntil denne smittebølgen roer seg) oppleve forsinkelser eller at vi må avlyse oppdrag.

Dersom vi avlyser oppdrag vil vi gi pasienten/ pårørende beskjed om dette.

Til toppen