Strandryddeuka 8. – 17. september 2023 - Sammen rydder vi Norge

Innhold

Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad. Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel.

For mange har det blitt en tradisjon å delta på Strandryddeuka og denne høsten inviterer Hold Norge Rent til en ny runde med nasjonal ryddeuke.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Både store og små ryddeaksjoner bidrar til en renere natur. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også!

Det eneste du trenger for å delta er å gjennomføre en ryddeaksjon. Men hvis du oppretter en bruker og registrerer ryddeaksjonen(e) på Ryddenorge.no, blir du også med i tellingen av antall deltakere.

Ryddeutstyr

• Oppfordre til gjenbruk eller samle inn hanskene igjen

• Bestill utstyr her: Gratis ryddeutstyr (holdnorgerent.no)

Rydd i ditt nærområde

Vi oppfordrer til rydding langs elver, innsjøer, strender, holmer, øyer, stier og i byrommet – gjerne i nærheten av der du bor. 

Les mer om hvordan du planlegger og gjennomfører en ryddeaksjon.

Dette gjør du med avfallet:

Dersom du har plukket søppel i en bærepose eller to, kan denne kastes i søppeldunk for restavfall.

Plukker du større mengder avfall, er det viktig at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte etter ryddeaksjonen. Dette er viktig for å hindre at avfallet kommer på avveie igjen. 

Du kan:

  1. Ta kontakt med avfallsselskapet i forkant av aksjonen og avtal henting eller levering av avfallet.
  2. Levere avfallet på gjenvinningsstasjonen. Da må du ha en aksjonskode og fylle ut et egenerklæringsskjema som leveres på gjenvinningsstasjonen.
  3. Legge inn melding på kommunens nettside «varsle om feil». Se linker nedenfor.

Meld i fra om forsøpling og sekker med avfall:

Porsgrunn kommune: https://melding.powel.net/porsgrunnmelding/public

1080X1350 Rydde 1 Bm
Til toppen