Stort ambassadørbesøk til Porsgrunn

Innhold

Ambassadører fra rundt 50 land var på tur i Porsgrunn tirsdag formiddag.

Ambassadørbesøk 3000

Sammen med representanter fra Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, var representantene fra rundt 50 land invitert med på en tur for å se Porsgrunn, og for å besøke industrien på Herøya. 

På Herøya fikk de presentasjon av Yara og NEL. De ble også en bussomvisning på området, med mulighet til å se blant annet det selvkjørende batteridrevne containerfartøyet Yara Birkeland fra kaien.  

Under turen til Porsgrunn fikk de lære mer om satsingen på grønn industri. En satsing som blant annet innebærer karbonfangst og produksjon av grønt hydrogen.

Til toppen