Storgata åpnes for ferdsel igjen

Innhold

I løpet av torsdag 19. oktober blir Storgata åpnet for trafikk igjen - litt tidligere enn planlagt.

Rehabiliteringen i krysset Storgata/Stangsgate og opp til Sverresgate har vært stengt for gjennomkjøring siden 24. august. Dette på grunn av rehabilitering av vann og avløp. Nå blir det åpnet for trafikk i Storgata og for innkjøringen til Sverresgate.

Stangsgate forblir stengt til prosjektet er ferdig i sin helhet i løpet av desember.

I første omgang asfalteres veien for åpningen. Overflate med kantstein, belegningsstein gjøres først til våren 2024.

- Årsaken til at man ønsker å avvente fullstendig tilbakeføring av overflate, er størrelse på inngrepet i bakken kombinert med store mengder infrastruktur. Det gjør at man ikke oppnår ønsket komprimeringsgrad. Dersom man ikke oppnår riktig komprimeringsgrad, vil det kunne oppstå unødvendige setninger på ny kantstein, belegningsstein med mer, sier prosjektleder i Kommunalteknikk Henning Jarl Haukedal.

Etter at gata har vært i bruk en stund, kan overflaten etableres i løpet av april 2024. I forbindelse med overflatearbeidet, må Storgata stenges for en kortere periode til våren.

Til toppen