Sommerspeilet og Frivillighetskonferansen avlyst for 2024

Innhold

Sommerspeilet og Frivillighetskonferansen rammes av kommunens innsparingstiltak og blir ikke gjennomført i 2024.

Sommerspeilet, i regi av Ælvespeilet, med konserter på utescene langs elva ble etablert i 2019.

- Konseptet er prisgitt vær og publikum for å stå seg økonomisk, noe som har vært krevende de siste årene, forteller kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen.

- Når det gjelder utescene og sommerkonserter, sees det på muligheten for å re-etablere et nytt konsept i forbindelse med ny gangbru og opprustning av elvefronten, forteller hun.

- Samtidig jobber flere aktører i byen sammen om «Sommer i porsgrunn», for å skape arrangementer og liv langs elvebredden, slik at det fortsatt er gode opplevelser å oppsøke i sommer.

Frivillighetskonferansen har siden 2017 vært en årlig feiring av frivilligheten i Porsgrunn med arrangement i kulturhuset Ælvespeilet. I tillegg til forestilling og utdeling av frivillighetsprisen har det inneholdt et frivillighetstorg hvor de mange lag og foreningene har presentert seg.

Arrangementet har vært evaluert og justert i flere omganger. Utover dette har Porsgrunn kommune et utstrakt samarbeid med frivilligheten både gjennom Porsgrunn musikkråd, Porsgrunn idrettsråd, Frivilligsentralen og andre samarbeid.

- Det gode samarbeidet med frivilligheten skal fortsette og kommunen ønsker å understreke at verdien av frivillig innsats er av stor betydning for Porsgrunnssamfunnet. Samtidig er det krevende å opprettholde midler til en festaften i disse vanskelige økonomiske tider, sier Eriksen.

Frivillighetsprisen vil fortsatt få en verdig utdeling i 2024, på et aktuelt arrangement. 

Til toppen