Snøen påvirker hjemmetjenesten

Innhold

Snømengdene gjør at ansatte i hjemmetjenesten bruker lengre tid enn normalt for å komme rundt på hjemmebesøk. 

Hvis besøk må utsettes eller avlyses vil tjenestemottakere få direkte informasjon.

De som har størst behov for å få hjelp vil bli prioritert.

Kjenner du noen som får hjemmetjeneste? Hjelp gjerne til med å måke om du kan!

Til toppen