Skien og Porsgrunn er Norges mest attraktive byer

Innhold

Tvillingbyene Skien og Porsgrunn får Attraktiv by-prisen 2021 for felles innsats og samarbeid om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet.

Det bekjentgjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet i morgentimene i dag. Ordførerne og byutviklingssjefene i de to byene feiret med sprudlevann, kake og flagg da nyheten ble kjent. 

- Porsgrunn og Skien har hatt en fantastisk utvikling de siste årene så dette er en velfortjent pris som vi jubler for. Spennende byutvikling, grønn industri, nytt universitet, et moderne sykehus og ny infrastruktur har sammen løftet området vårt. Dette gir en kraft til å jobbe for flere boliger, rammevilkår for industrien og ikke minst en moderne jernbane, sier en glad ordfører Robin Kåss.

Attraktiv By Pris Jubel 770

I pressemeldingen skriver departementet følgende:

De to byene deler dermed Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling for 2021 som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I sin begrunnelse skriver juryen, ledet av Alexandria Algard, at de tradisjonsrike industribyene har greid å snu en negativ trend fra tap av industriarbeidsplasser, butikkdød i sentrum og fraflytting til en positiv utvikling i hele Grenlandsregionen.

- Utviklingen i Skien og Porsgrunn viser at gjennom samarbeid om bærekraftig byutvikling, både mellom offentlige instanser, men også med næringsliv og innbyggere, kan en få til en ny giv og dynamikk som man for kun få år tilbake ikke trodde var mulig. Skien og Porsgrunn har vært gjennom en imponerende transformasjon, sier Algard.

Bærekraftig byutvikling er langsiktig arbeid, og fordrer enighet om virkemidler og tiltak over tid. Det har de fått til i Skien og Porsgrunn, og det høster nå begge byene fruktene av. 

- Jeg er imponert over hvordan Skien og Porsgrunn gjennom felles innsats har skapt levende og attraktive sentrum i begge byene. Men også de to andre finalistene, Henningsvær og bydelen Saupstad/Kolstad i Trondheim fortjener ros, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Samarbeidet og enighet om bypakke Grenland har gjort det mulig å oppgradere gater og byrom, lage nye forbindelser over elven, og tilrettelegge for kollektiv, gående og syklende. I tillegg til dette har begge byene arbeidet godt med utvikling av sine sentrum - med medvirkning, oppgraderte byrom og satsing på kulturtilbud. Dette fører med seg private investeringer, og bidrar til at en negativ trend snus. 

Juryen mener tvillingbyene Skien og Porsgrunn har lykkes i å samle innsatsen mot et felles mål. I mange nabobyer og kommuner fremstår historisk konkurranse og lokal patriotisme som et hinder for å skape utvikling. I Grenland klarte imidlertid kommunene, sammen med fylkeskommunen, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren, å enes om felles prioriteringer i en bypakke, endelig godkjent i 2015, skriver juryen.

Les hele begrunnelsen her (pdf)

Kommunal- og moderniseringsministeren skal dele ut prisen i september.

Til toppen