Siste innspurt i prosjektet Storgata - Stangsgate

Innhold

Nå skal prosjektet i sentrum fullføres. Arbeidet starter 2. april, og skal holde på til med 30. april. Det blir redusert fremkommelighet i perioden.

Som planlagt avsluttet vi midlertidig arbeidet på Storgata – Stangsgate-prosjektet i november 2023. Nå, med våren på vei, starter vi opp igjen.

Ferdigstillelsen består hovedsakelig av å legge belegningsstein i krysset Storgata - Stangsgate og asfalt fra krysset til Sverresgate.

Vi følger samme arbeidsmønster og fremdrift som tidligere. Vi starter i krysset og fortsetter i retning mot Sverresgate.

Under ferdigstillelsen blir det noe redusert fremkommelighet. Trafikkavviklingen håndteres på samme måte som tidligere, med tanke på fotgjengere, syklister, bilister og varetransport.

Storgata Stangsgate
Til toppen