Se de innsendte navneforslagene for brua så langt!

Innhold

Kommunens Navnekomite inviterer publikum til å foreslå navn på gang- og sykkelbrua som er under bygging. Hittil har det kommet inn over 100 forslag. Det er fremdeles mulig å komme med forslag.

Dette er navneforslagene som har kommet inn via e-post per 21. mai:

 • Ælvebrua
 • Bybrua
 • Reynoldsbrua
 • Porselensbrua
 • ØstVest brua
 • Floodebrua
 • Osebru
 • Osebrua
 • Porsbrua
 • Promenadebrua
 • Sentrumsbrua
 • Vestøstbrua
 • Øst/vest passasjen
 • Lahelle brua
 • Moldhaugbrua
 • Moldhaugenbrua
 • Osebro
 • Osebroa
 • Porsgrunns Gangbru
 • Skagerrak bru
 • Skomvær brua
 • Snarveien
 • Speilbrua
 • Vangenbrua
 • Vessia Bru
 • Ælvespeilbrua
 • Aksen
 • Beinebrua
 • Bjørg Vik-broen
 • Bridgy McBridge Face
 • Brostens brua
 • Bybroen
 • CARL REYNOLDS BRU
 • Condrup Bro
 • Elvebredden bru
 • Elvebreddens spenn
 • Elvebrua
 • Elvegangen
 • Elvespeilet bru
 • Elvestien bru
 • Festival brua
 • Flodeløkkabra
 • Folkefienden
 • Folketsbrua
 • Go-brua
 • Grenbro
 • Havgløtt bru
 • Hvamedåladesombrukerbruabetaleforden-Ikkebilistene
 • Hydrobrua
 • Kosebru
 • Kosta-nok
 • Kulturbrua
 • Kvikkbrua
 • Lillebrua
 • Linken
 • Miljøbrua
 • Moldbrua
 • Moldhaugen gang og sykkelbru
 • Mysild brua
 • Navlestrengen
 • Neitiltulletebypakkefinansiering
 • Norrønabrua
 • Nærærebrua
 • OperaVangen bru
 • Osebakken brua
 • Osebroen
 • Osebrosveiven
 • Pakkhusbrua
 • Porsblomstens bru
 • Pors-Brua
 • Porsgrunn klaffebru
 • PorsUnited brua
 • PorsÆlva bru
 • Porsærbrua
 • Pynten Sykkelbro
 • Regnbuen
 • Reinholdtbrua
 • Rett Vest
 • Reynolds Bro
 • Reynoldsparken Bru
 • Robinsonekspedisjonen
 • Rådhusbrua
 • Seilbrua
 • Seilskutebrua
 • Sentrum kanalen
 • Sjøgløtt bru
 • Skienselv brua
 • Skolebrua
 • Skulleværtbomherog
 • Smalgangen
 • Stria
 • Teater brua
 • Tobro
 • Tor Willy brua
 • Trollbrua
 • Vandre brua
 • Vangen
 • Vessia klaffebru
 • Vestsiden miljøbru
 • Vik-broen
 • Vøssia Bru
 • Ælvebroen
 • Ælvegangen
 • Ælvegløtt bru
 • Ælveklangen bru
 • Ælvepassasjen
 • Ælvestien
 • Ælvestien bru
 • Ælvesveiven
 • Ælvis brua
 • Æslvesymfoni brua
 • Øvre Æla bru

Det er Navnekomiteen som har siste ordet når det gjelder å gi brua et navn, men de ønsker altså innspill og ideer fra deg.

Har du forslag kan du sende det på e-post til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Ta gjerne med en begrunnelse.

Merk e-posten: 24/5339

Frist: 29.08.24

Link til tidligere sak

Lukket Bru 2000
Til toppen