Rengjøring av vannledningsnettet

Innhold

Det er planlagt spyling/rengjøring av det kommunale ledningsnettet i området området Døvika, Bergsbygda og Tråholt, samt Nystrand.

Planlagt spyling

Det er planlagt spyling/rengjøring av det kommunale ledningsnettet i området Døvika, Bergsbygda og Tråholt, samt Nystrand.

Vannspylingen gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i kommunen. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet, og for å forebygge episoder med misfarget vann.
Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi misfargning av vannet, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk.

Varsling

Dersom du bor i et område som skal rengjøres vil du som hovedregel bli varslet i forkant via kommunens telefonvarslingssystem.

Vannet ditt kan påvirkes

Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli misfarget vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet.

Under spyling oppfordrer vi til å ikke bruke vann for å unngå problemer med sanitærinstallasjoner, som vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder etc.

Etter at spylingen er avsluttet er det tilrådelig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel på utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.

Til toppen