Porsgrunnsbrua stenges for trafikk mandag 25. september

Innhold

Porsgrunnsbrua skal vedlikeholdes. Den blir derfor helt stengt for trafikk fra mandag 25. september til og med søndag 8. oktober. Det blir heller ingen bruåpninger i denne perioden.

Brua er åpen for gående og syklende i hele perioden.

Kollektivtransport kjører via Frednesbrua.

Seilingshøyde på Porsgrunnsbrua er syv meter. Båter som er lavere enn dette kan passere.

Det er i hovedsak veibommene og akslingene i løftesystemet på begge bruklaffene som skal skiftes ut.

Brua kan også bli stengt i perioder etter 8. oktober. Midlertidig stenging skal tilpasses næringstrafikken på elva.

Porsgrunnsbrua Kai Hansen 3000
Til toppen