Porsgrunn er mest næringsvennlig i Telemark

Innhold

Ordfører Robin Kåss jubler for resultatet i NHOs kommune-NM 2023. I kåringen er Porsgrunn den beste kommunen i Telemark.

Nasjonalt er vi på 37. plass.

Porsgrunn gjør det svært bra innenfor området kompetanse og næringsliv. På kompetanse lander vi på en 10. plass nasjonalt, og på næringsliv ender vi ender på en 39. plass. Det er særlig innenfor næringsvariasjon og høy andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning vi gjør det sterkt.

- Jeg er strålende fornøyd med så gode resultater for Porsgrunn. Det hadde ikke vært mulig å nå telemarkstoppen, og så høyt nasjonalt, uten et langvarig og godt samarbeid mellom kommune, næringsliv, utdanning og øvrige aktører, sier ordfører Robin Kåss.

- Særlig er jeg stolt av at Porsgrunn er nesten best i landet på kompetanse. Industrien trenger både fagarbeidere og doktorgrader, og i Porsgrunn har vi satset på begge deler, sier han

Kommune-NM 2023 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.  

Les mer om kåringen på NHO sine nettsider

Robin Kåss Herøya Industripark Beskjært
Til toppen