Porsgrunn er best i Telemark i NHOs Kommune-NM 2021

Innhold

Porsgrunn er best i Telemark, og nummer 31 i landet, når gjelder viktig forhold for at bedriftene skal lykkes.

Områdene næringsvariasjon og kompetanse trekkes frem som viktige for at Porsgrunn scorer høyt.

Ordfører Robin hadde i dag en næringsprat med Hege Pflug som er rådgiver i NHO Vestfold og Telemark, Tine Rørvik som er innovasjons og teknologidirektør i Europa i firmaet SCG Chemicals og Ronny Mikalsen som er direktør for kraftdistribusjon og energi i Schneider Electric Norge.

Nærings NM 2021 770

De var alle enige om at Porsgrunn er en veldig attraktiv by å drive næring i.  Både Micaelsen og Rørvik jobber mye med bærekraft og grønn teknologi. Begge utrykte stor entusiasme over den utviklingen som skjer innenfor næringslivet i Porsgrunn nettopp innenfor dette.

- I tillegg til at det skjer utrolig mye spennende her, har vi dessuten stor tilgang på kompetent arbeidskraft. Det er utrolig viktig, sa Ronny Mikalsen.

Begge var dessuten stolte over å ha kontor i Powerhouse - et av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygg

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Kommune-NM 2021 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2020.

Til toppen