Porsgrunn bibliotek er 175 år

Innhold

Porsgrunn bibliotek ble etablert 22. februar 1846 i Kammerherregården. Gården ble senere byens første rådhus. Den lå omtrent hvor dagens rådhus ligger.

Det offisielle navnet var Henrik Wergelands Almuebibliothek. Det var skipper og stortingsmann Peter Boyesen som stod på for å gi allmuen i Porsgrunn tilgang til litteratur. Tanken var at dette ville heve Porsgrunns befolknings åndelige og kunnskapsmessige nivå.

Startkapital var 101 spesidaler og 517 bøker. Fortrinnsvis med religiøst, moralsk eller historisk innhold. Bøkene kunne lånes hver søndag ettermiddag mellom kl. 14 og 16, én bok til hver familie. Også det samlede tjenerskapet kunne låne en bok på deling.

Den aller første boka i bibliotekkatalogen var Norges Historie av Gerhard Schøning.

Sadelmaker Ole Tandberg var byens første bibliotekar – en stilling han beholdt til han var 86 år gammel!

Porsgrunnsborgerne viste seg helt fra begynnelsen å være et lesende folk, og biblioteket ble flittig brukt.

Biblioteket Porsgrunn 1870 Kammerherregåden 770

Etter hvert som byen vokste, fulgte biblioteket med. På det meste kunne biblioteket skilte med tretten filialer og utlånsstasjoner.

Økonomiske innstramminger og ønske om sentralisering av ressursene gjorde at filialene forsvant en etter en på 90- og 2000-tallet. Til slutt stod bare filialen på Stridsklev igjen, før også den ble nedlagt i 2010.

Dagens bibliotek ligger altså bare et steinkast unna det opprinnelige biblioteket, men er likevel skilt av nesten to århundrer med utvikling og endring.  Hvem kunne den gang sett for seg at biblioteket skulle låne ut alt fra ebøker til elsykler?

Men grunnprinsippet forblir uendret: På biblioteket skal alle få lik tilgang til litteratur og kunnskap. I tillegg skal dagens bibliotek være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Og – litt flere bøker er det blitt med årene. Dagens samling teller over hundre tusen eksemplarer.

Biblioteket Foto Marcus Patai 770
Til toppen