Pårørendekurs

Innhold

Vi inviterer til pårørendekurs for deg som lever tett på noen med alvorlig, kronisk sykdom.

Å rammes av sykdom medfører at alle sider av livet blir berørt. Hele familiens liv påvirkes både følelsesmessig, praktisk og sosialt.

Dette kurset er for deg som er ektefelle, partner, forelder, søsken eller nær venn (over 18 år) til en som er syk.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan leve best mulig som pårørende, og møte andre i lignende situasjon, da er dette et kurs for deg.

Våren 2022 ønsker vi velkommen til pårørendekurs med følgende innhold:

2. mars: «Å være en pårørende»

  • En pårørende forteller om sine erfaringer
  • Hvordan påvirkes jeg og familien?
  • Hva betyr det å mestre en endret hverdag?

9.mars: «Hvordan kan jeg påvirke fremtiden min?»

  • Muligheter for støtte og hjelp
  • Rettigheter og tjenestetilbud

16. mars: «Hva med mitt liv?»

  • Livskvalitet og egenomsorg
  • Avspenning, undervisning ved fysioterapeut.

Kurset er åpent for alle, uavhengig av hvilken kommune du bor i.

Tid: kl.15 00 -17.00.

Sted: Zimmermannløkka 1, 3919 Porsgrunn (Vestsiden helse- og aktivitetssenter, vis a vis PP-senteret) Kurset er gratis. Det blir enkel bevertning. NB! Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist: 28. februar

For påmelding: Ring Eva Markset Lia på telefon 957 57 417, eller Hege Aabø på telefon: 909 53 132.

Til toppen