Pårørendekurs

Innhold

Vi inviterer til pårørendekurs for deg som lever tett på noen med alvorlig, kronisk sykdom.

Å rammes av sykdom medfører at alle sider av livet blir berørt. Hele familiens liv påvirkes både følelsesmessig, praktisk og sosialt.

Dette kurset er for deg som er ektefelle, partner, forelder, søsken eller nær venn (over 18 år) til en som er syk.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan leve best mulig som pårørende, og møte andre i lignende situasjon, da er dette et kurs for deg. Kurset er åpent for alle, uavhengig av hvilken kommune du bor i.

Høsten 2023 ønsker vi velkommen til pårørendekurs med følgende innhold:

13. september: «Å være en pårørende»

  • En pårørende forteller om sine erfaringer
  • Hvordan påvirkes jeg og familien?
  • Hva betyr det å mestre en endret hverdag?

20. september: «Hva med mitt liv?»

  • Livskvalitet og egenomsorg
  • Aktivitet og avspenning, undervisning ved fysioterapeut

27. september: «Hvordan kan jeg påvirke fremtiden min?»

  • Muligheter for støtte og hjelp
  • Rettigheter og tjenestetilbud

Tid: kl. 14.30-17.00

Sted: Zimmermannløkka 1, 3919 Porsgrunn (Vestsiden helse- og aktivitetssenter, vis a vis PP-senteret) Det blir enkel bevertning. NB! Begrenset antall plasser.

Pris: kurset er gratis

For påmelding: ring Eva Markset Lia, 957 57 417, innen 11. september

Til toppen