Opptak av nye barn til kommunale og private barnehager i Porsgrunn

Innhold

Søknadsfristen er 1. mars for å søke barnehageplass i Porsgrunn, med oppstart 1. august.

Lenke til søkerportalen: Innlogging for porsgrunn: Foresattportal (visma.no)

For mer informasjon om barnehagene: https://www.porsgrunn.kommune.no/skole-og-barnehage/barnehage/

Ta gjerne kontakt med den enkelte barnehage for avtale om personlig omvisning, eller hvis du har spørsmål om søknad.
Barnehageannonse 2023 Bilde
Til toppen