Ny virksomhetsleder for Kommunalteknikk

Innhold

Thomas Nøklegård (42) blir virksomhetsleder for Kommunalteknikk i Porsgrunn kommune.

Stillingen blir ledig etter Torbjørn Krogstad, når han blir pensjonist. Nøklegård tiltrer 15. desember.

Han har bakgrunn som prosessoperatør, driftsleder, vedlikeholdssjef og Production support manager ved Sensonor i Horten, før han startet som avdelingsleder for Bydrift i Porsgrunn. Der har han opparbeidet seg solid ledererfaring siden han startet i 2012.

Kommunalsjef Per Sortedal ser frem til å få Thomas Nøklegård inn i sin ledergruppe, og er godt fornøyd med rekrutteringsprosessen og resultatet.

Thomas Nøklegård
Til toppen