Ny kommunal gebyrordning tilsyn spredt avløp

Innhold

Viktig informasjon til deg som har en privat avløpsløsning.

I oktober 2022 vedtok bystyret i Porsgrunn kommune en ny gebyrforskrift for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften.

Det ble vedtatt at alle eiendommer i Porsgrunn kommune som har et privat avløpsanlegg skal betale tilsynsgebyr.

Gebyret

Beløpet blir fordelt på fakturaene gjennom året. Det er litt avhengig hvilket terminoppsett du har valgt. For eksempel vil dem med 12 terminer få gebyret fordelt på 12 fakturaer.  

Der hvor flere eiendommer er tilknyttet samme privat avløpsanlegg, så vil gebyret fordeles på eiendommene. Det er ikke et gebyr per eiendom, men det er et gebyr per private avløpsanlegg.

Du vil motta første faktura for «tilsyn spredt avløp» i februar 2023. Denne fakturaen inneholder gebyr for tilsyn fra 01.01.2023 -28.02.2023 og vil derfor gjelde for januar og februar. Dette gjelder for de med fakturering av 12 terminer. Det er kun i februar i år at gebyret gjelder for 2 måneder for dem med 12 terminer.

Gebyret vil dekke 1.stk tilsyn i løpet av en 6-års periode.

Tredd i kraft fra 01.01.2023.

Sats for 2023: 518 kr inkludert mva. per år.

Kommunen som forurensningsmyndighet vil med en tilsynsordning sikre at eiendommer som har innlagt vann har et utslipp i henhold til regelverket jf. forurensningsloven § 48

Ler mer her:

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2022-10-20-1891

Til toppen