Ny doktorgrad styrker samarbeidet mellom PPT og skole i Porsgrunn

Innhold

Porsgrunn kommune og Norges forskningsråd har støttet en doktorgrad som gjør samarbeidet mellom Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) og skolen bedre.

Joachim Kolnes disputerte sin doktorgrad i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger den 23. februar. Det gjorde han blant annet foran tidligere og nåværende kolleger og støttespillere.

Den nye doktorgraden har vært med å bidra til utvikling av samarbeidspraksis mellom PP-tjenesten og skolen. Ved hjelp av arbeidsmetoden man har kommet frem til, involveres eleven selv, skolen og foreldrene mer i arbeidet med å skape et inkluderende opplæringstilbud for eleven.

Om PP-tjenesten
PP-tjenesten har som oppgave å støtte barn, ungdom og voksne med spesielle behov gjennom utdanningsløpet, med sikte på å sikre at elever med spesielle behov får et tilpasset, inkluderende og likeverdig pedagogisk tilbud.

På bildet: Lena Stave Dyring (rådgiver PPT), Catharina Finnebråten (avdelingsleder PPT), Joachim Kolnes (forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger), Hæge Odberg (virksomhetsleder PPT), Ingrid Kåss (tidligere leder i kommunen), Charlotte Knutsen (rådgiver PPT), Tollef Stensrud (kommunalsjef Oppvekst), Heidi Kastet (rådgiver PPT), Ursula Nilsen (tidligere leder i kommunen).
På bildet: Lena Stave Dyring (rådgiver PPT), Catharina Finnebråten (avdelingsleder PPT), Joachim Kolnes (forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger), Hæge Odberg (virksomhetsleder PPT), Ingrid Kåss (tidligere leder i kommunen), Charlotte Knutsen (rådgiver PPT), Tollef Stensrud (kommunalsjef Oppvekst), Heidi Kastet (rådgiver PPT), Ursula Nilsen (tidligere leder i kommunen).
Til toppen