Nødvarsel på mobil

Innhold

Nødvarsel, som skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse, blir snart lansert i hele landet.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender.

Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Lokasjonsbasert

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk. Det er språkinnstillingene på telefonen din som avgjør hvilket språk som blir vist.

Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller noen andre opplysninger om deg. Det spiller derfor ingen rolle hvilket abonnement du har, hvor du bor eller jobber, eller hvor telefonen er registrert.

Hvordan finner den din telefon?

Den nye varslingstjenesten krever ikke at du registrerer deg, eller laster ned noen app. Teknologien for å motta nødvarsler er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Stor test i juni

Det blir testet ut og i løpet av våren vil det være klart til hele landets befolkning. Første store test av Nødvarsel mot publikum planlegges i forbindelse med varslingsprøven (test av Sivilforsvarets tyfonanlegg) onsdag 14. juni. 

Informasjonsfilm

Under her kan du se en informasjonsfilm om den nye varslingsløsningen.

Les mer om det nye nødvarselet på nettsiden www.nodvarsel.no

Befolkningsvarsling i grenlandskommunene

Grenlandskommunene disponerer et eget system for befolkningsvarsling levert av Everbridge. SMS, talemelding og e-post kan sendes alle innbyggere over 16 år. Dette vil vi fortsette med.

Kommunenes system kan ikke varsle alle som befinner seg i et område, slik som det nye nødvarslet er lagt opp. Vårt system er adressebasert. Det varsler deg ut fra din adresse. Du blir også varslet dersom du eier bygninger i en av kommunene. For å sende ut varsler, benyttes data fra folkeregisteret, kontakt- og reservasjonsregisteret samt eierregisteret.

Til toppen