Navnesak vedrørende navneleddet klev eller kleiv i Porsgrunn kommune

Innhold

Kartverket har startet navnesak for å avklare skrivemåten på navneleddet klev eller kleiv i stedsnavn i kommunen. I dag forekommer begge navneleddene på kommunens kart og på skilt.

Stedsnavn er en sterk identitetsmarkør for mange av oss. Derfor har vi Lov om stadnamn som regulerer dette. Denne nettsaken er også kunngjort i avis (TA, 8.9.2023).

Navnekomiteen i Porsgrunn ønsker at skriveformen av stedsnavn (se www.norgeskart.no ) skal vise til historisk opphav, men også gjenspeile dagens språkbruk. Komiteen foreslår at kartet skal vise eksempelvis Stridsklev, Skrapeklev og Gunneklevfjorden, ikke Stritskleiva, Skrapekleiva og Gunnekleivfjorden.

Dersom du ønsker at noen av disse tre navnene fortsatt skal skrives med kleiv, eller har kommentarer til noen andre av de 39 punktene i lista (se lenke lenger ned), ønsker vi ditt innspill med begrunnelse som e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no . Merk den med ‘Navnesak om klev eller kleiv’. Frist fredag 6. oktober.

I tillegg ønsker vi spesielt tilbakemelding på om navnene Kleivholmane og Solvikholmane er i bruk om de samme øyene i Ormerfjorden.

Om oppstart av denne navnesaken, se lenkene:

Oppstart av navnesak 2023/158 - navneleddet klev / kleiv i Porsgrunn kommune
Navneliste i navnesak 2023/158 - navneleddet klev / kleiv i Porsgrunn kommune

Kontaktperson: Harald Høifødt, sekretær i Navnekomiteen harald.hoifodt@porsgrunn.kommune.no

Til toppen