NAV Porsgrunn sørger for at husstander som mottar økonomisk sosialhjelp for desember 2022 får en ekstra utbetaling

Innhold

Det gis kr. 1.000,- ekstra til mottakere av sosialhjelp og kr. 1.000,- ekstra per barn i husstandene.

Målgruppen for en slik utbetaling er personer som mottar økonomisk sosialhjelp til dekning av ordinære livsopphold- og boutgifter for desember 2022, og barn i deres hushold.

Utbetalinger vil bli fortløpende overført til mottakernes konto i løpet av 19/12 – 21/12 2022.  

Dette er et tilskudd som sosialhjelpsmottakerne ikke  trenger å søke om.  

Bakgrunnen for tilskuddet er:

Stortinget har den 15. desember 2022 vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene med formål å gi mottakere av økonomisk sosialhjelp i desember 2022 en ekstra utbetaling med kr. 1.000,- pr. sosialhjelpsmottaker og kr. 1.000,- ekstra per barn til de som har mottatt eller kommer til å motta sosialhjelp i desember 2022.

Til toppen