Nasjonal varslingsprøve onsdag 12. juni

Innhold

Klokken 12 onsdag 12. juni 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding - søk informasjon".

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Slå av telefonen om du ikke vil motta varsel

Det hjelper ikke å slå av lyden for å unngå varselet. Dersom du ikke ønsker å motta varselet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15 onsdag 12. juni.

Hvorfor teste?

Nødvarsel på mobil testes samtidig over hele landet. Hensikten er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Hensikten er å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Mer informasjon finner du her:

Nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nodvarsel.no

Til toppen