Nå kommer det gule bysykler

Innhold

I løpet av neste uke settes den nye bysykkelordningen til Farte i gang. De gule elektriske bysyklene vil bli godt synlig i bybildet.

Farte bysykkel består av elektriske bysykler som vil være et supplement til kollektivtilbudet og vil gjøre det enkelt og mer fleksibelt å reise i og mellom byene uten bil.

130 elsykler nå – 250 nærmere sommeren

Første fase av utrullingen starter allerede neste uke, med ca. 130 elsykler fordelt mellom Porsgrunn og Skien på 32 parkeringssoner. 

Før sommeren vil det være 250 elsykler tilgjengelig i Porsgrunn og Skien.

Last ned Farte bysykkel app

For å bruke bysykkelen må man laste ned en egen app, Farte bysykkel. Den er gratis å laste ned og enkel å bruke og du finner all nødvendig informasjon i appen.

Digitale parkeringssoner

Det er opprettet egne parkeringssoner for bysyklene, og sykkelen må parkeres innenfor en av disse parkeringssonene for kunne avslutte leie.

Parkeringssonene er lagt til knutepunkter og sentrale områder hvor mange ferdes. På hver parkeringssone er det satt opp et infoskilt som synliggjør hvor parkeringssonen er. Noen soner er også merket opp på bakken.

Gjennom appen får man oversikt over alle parkeringssonene og hvor mange sykler som er ledige innenfor den aktuelle parkeringssonen. Der fremkommer også batterikapasiteten som er igjen på sykkelen. Ved fulladet batteri oppgir leverandøren at rekkevidden er 75 km. Det er nok rekkevidde både til de som vil sykle kort og langt.

Det er ingen ladestasjoner for elsyklene, da de vil driftes med batteribytte. Det er en mer fleksibel løsning som kan utvikles og forbedres etter hvert som vi lærer mer om bruken og behovene.

Prisen for å leie sykkel

Det koster 10 kr for de første 15 minuttene å leie en el-bysykkel, deretter 1 krone per minutt. 

Det er satt en makspris på 300 kroner for 12 timer. Etter 12 timer fortsetter leiekostnaden med 1 krone per minutt. 

Aldersgrense

Aldersgrensen er 16 år for bruk av bysykkelordningen.

Eksempler på bruk

Sykkel kan erstatte korte bilturer. Lengre bilturer kan erstattes ved å kombinere kollektivtransport og sykkel. Ordningen inngår som en del av kollektivtilbudet til Farte under Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

I Porsgrunn kan man for eksempel ta tog eller buss til stasjonen på Kammerherreløkka. Derfra kan man hive seg på en Farte bysykkel og nå mange steder i sentrum, eller til Porselensfabrikken og Herøya.

I Skien kan man for eksempel ta metrobussen til Landmannstorget og sykle videre til togstasjonen eller Skagerak Arena.

Med el-bysykkel kan du få du en fin sykkeltur langs fra Ælvespeilet og langs bryggene til Franklintorget. I Skien kan du ta turen fra Handelstorget til Klosterøya eller videre langs Hjellevannet til Herkules eller til jobb på sykehuset.  

Bypakke Grenland

Bysykkelordningen er et offentlig tilbud fra Bypakke Grenland, og har i utgangspunktet en varighet på 3 år.

Partene i Bypakke Grenland vedtok høsten 2020 at det skulle startes opp et arbeid med å etablere en bysykkelordning i Grenland. Ordningen finansieres med statlige midler fra belønningsavtalen.

Les mer om ordningen på Farte sine nettsider

 

Bysykkel Porsgrunn 2000
Til toppen