Nå kan du søke Porselenstipend

Innhold

Profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere kan søke vårt Porselenstipend. Frist er 1. mars.

Annonse Porsgrunns Poreselensstipend Trykkfil (1)

Porselen er en del av Porsgrunns identitet, historie og kulturarv. Derfor har Porsgrunn kommune etablert et kunststipend for profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere i samarbeid med Porselensverkstedet 1400 grader/Kunsthall Grenland.

Porselenstipendet er myntet på unge kunstnere og kunsthåndverkere som har porselen som hovedmateriale.

Målsettingen er at  stipendet  skal  gi kunstnere inspirasjon, muligheter og anerkjennelse og generere merverdi i form av kompetanseutveksling ,ny kunnskap og styrking av faget.

Les mer om stipendet her

Til toppen