Nå blir det mer porselenskunst i sentrum

Innhold

Kunsthall Grenland tildeles 4,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til kunstproduksjon i samarbeidsprosjektet Porselensbyen Porsgrunn. Det treårige prosjektet vil føre til mer porselenskunst ute i det offentlige rom – til glede for både innbyggere og tilreisende.

Planen er at det skal lages en kunstløype med porselen langs elvepromenaden, på begge sider av elva. Porsgrunnsbrua og den planlagte nye gang- og sykkelbrua binder løypa sammen.

Illustrasjon av hvordan kunstrundløypen kan bli i 2026
Illustrasjon av hvordan kunstrundløypen kan bli i 2026

Det jobbes også med å bygge en vedfyrt flerbruksovn på kaia foran porselensfabrikken. Den skal være tilgjengelig for allmennheten. Der vil kunstnere og andre få mulighet til å brenne porselen.

I prosjektet skal det satses på unge kunstnere. Det er også lagt opp til stor grad av involvering av barn og unge.

Når prosjektet er ferdig i 2026, skal det markeres med en porselensfest. Under festen blir det avdukinger, utstillinger, kunstnerseminarer, formidlingsprosjekter, publikasjoner og ikke minst lansering av kunstløypa langs elvebredden.

Ved å bruke kunst og kultur som drivkraft i byutviklingen skapes en mer attraktiv by. Dette samarbeidsprosjektet videreutvikler Porsgrunns særpreg og identitet som porselensby. Porselenet er en del av byens kulturarv.

Ved å vise frem kunsten utendørs får flere muligheten til å oppleve den.

Tidslinjen for prosjektet sammenfaller med bygging av den nye gang- og sykkelbrua, som etter planen åpner i 2025. Den nye brua tilrettelegger for en rundløype med potensiale for mange flere gående og syklende i sentrum.

Prosjektet har tro på at brua og kunsten i byrommet gir store muligheter for økt byliv, sosiale møter, rekreasjon og bedre folkehelse.

Eksempler på eksisterende porselensinstallasjoner i sentrum
Eksempler på eksisterende porselensinstallasjoner i sentrum

Et samarbeidsprosjekt
Selv om det er Kunsthall Grenland som kunstinstitusjon som mottar midlene, er det mange offentlige aktører som til sammen utgjør prosjektet. Kommunen er engasjert med representanter fra Kultur- og idrett, Kommunalteknikk og Byutvikling.

Gjennom satsing på porselen som materiale i samtidskunst og i ulike uttrykk i byrommene, har Kunsthall Grenland i samarbeid med kommunen, gjennom flere tiår, arbeidet for å markere Porselensbyen Porsgrunn.

Samarbeid på tvers av mange fagmiljøer som utfyller hverandre, tilfører både kompetanse og nye kvaliteter.

Porselensprosjekt 3000
Representanter fra prosjektgruppen (foran fra venstre): Andreas Rishovd (kunsfaglig leder, Kunsthall Grenland), Liv Bekkeseth (DNB Sparebankstiftelsen), Elise Brændaas (Byutvikling, Porsgrunn kommune), Mette Weitemeyer (Kultur, Porsgrunn kommune), Målfrid Hålimoen (Kultur, Porsgrunn kommune), Catrine Danielsen (stedlig kurator), Siri Sandersen (økonomiansvarlig, Kunsthall Grenland), Hanne Christensen (produsent, Kunsthall Grenland).

Om Sparebankstiftelsen DNB sin ordning "Kunsten i Dag"

Midlene som gjør prosjektet mulig er gitt gjennom Sparebankstiftelsen DNB sin ordning Kunsten i Dag. Pengene er gitt for perioden 2024-2026. I utlysningsteksten stod det at pengene skulle gå til en kunstinstitusjon på Østlandet, merket produksjon og formidling av samtidskunst – fortrinnsvis til kunstnere bosatt i Norge.

Ordningen ble etablert i 2011 og het opprinnelig Kunstgaven. Tidligere mottakere av Kunsten i dag er:

Astrup Fearnley Museet (2021 23)23), Vestfossen kunstlaboratorium (2018 2020)2020), Punkt Ø/F15 (2015 2017) og Henie Onstad Kunstsenter (2012 2014).

Til toppen