Merking i forbindelse med flyfotografering

Innhold

Vi skal gjennomføre flyfotografering av hele kommunen i siste del av april. Fotografiene skal benyttes til oppmålings- og kartleggingsarbeid.

Til kartleggingen benytter vi fastmerker spredt over hele kommunen. Fastmerkene er markert i terrenget med en hvit firkant for å kunne gjenkjennes på flyfoto.

Det er viktig at disse signalene får ligge i fred, til vi har fått bekreftet at fotograferingen har vært vellykket.

Signalplate
Signal Malt

Flyfotografiene blir tatt loddrett ned mot bakken (ikke skråbilder). De skal benyttes til ajourføring av kartverket vårt, eks. noe av det innbyggerne kan se i kommunens webkart

I tillegg vil bildene bli tilgjengelig som ortofotos på Norge i bilder til høsten.

- De siste 10-15 årene har vi fotografert hele kommunen på denne måten annet hvert år, mens vi oppdaterer kartverket vårt for halve kommunen hver gang, forteller avdelingsleder for Geodata Øyvind Bakken.

- I år er det områdene øst for Eidangerfjorden som blir ajourført. Skillet er en linje omtrent rett nordover fra Olavsberget til spissen i kommunegrensa mot Skien, forteller han.

Til toppen