Markerte at prosjektet på fylkesveg 32 Vallermyrvegen - Ullinvegen/Enger er ferdig

Innhold

To nye rundkjøringer ved Vallermyrene har allerede vært i bruk en stund. Nå er resten av prosjektet også ferdig med nye holdeplasser for bussen, nye innkjørsler for boligområdet inn mot Valler, ombygde gang- og sykkelveier og oppgradering av vann- og avløpssystemer.

Enger Fylkesordfører Og Varaordfører2 3000

Arbeidet på området har økt trafikksikkerheten for både bilister og myke trafikanter. Nå er det også lagt til rette for økt bolig- og næringsutvikling i området.

Ferdigstillelsen ble markert med snorklipping, blomster, kake og taler. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Porsgrunns varaordfører Stine Margrethe K. Stamland stod for snorklippingen.

Til stede var også Skiens ordfører Marius Roheim Aarvold og Siljans ordfører Elisabeth Hammer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland og Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Private grunneierne i området er også med på finansieringen.

Enger Terje Madsen 3000

Utbyggingssjef i Porsgrunn kommune, Terje Madsen, tok forsamlingen gjennom en tidsreise fra reguleringsplanen for området ble vedtatt av Porsgrunn bystyre i 2001, i 2004 og en med endring i 2016.

- Den inneholdt et krav om at det skulle bygges et nytt veisystem før grunneierne skulle få lov til å utvikle eiendommene sine, fortalte utbyggingssjefen.

- Ingen av grunneierne hadde anledning til å finansiere dette veisystemet alene. Grunneierne pekte på at dette var et offentlig ansvar. Det offentlige mente at et nytt veisystem ville utløse store verdier for grunneierne, og at deler av denne verdistigningen burde gå til å finansiere veisystemet, sa han.

Dermed stod saken i stampe en stund, til de i 2017 startet å utarbeide en modell eller løsning som kunne lede frem til at veisystemet ble finansiert.

I 2019 ble det laget en avtale med grunneierne basert på en finansieringsmodell som var akseptabel for partene.

I 2020 ble det gjort avtale med fylkeskommunen og Bypakke Grenland om bygging.

- Takk til alle Grunneierne som ble med på spleiselaget og bidrar med over 30 millioner kroner. Det hadde ikke blitt noe om ikke dere hadde vært med på et så betydelig beløp som utgjør bortimot halvparten av kostnadene, sa Madsen.

Han takket også for et godt og konstruktivt samarbeid med fylkeskommunen som tok ansvar for å bygge veien, entreprenør Tveito Maskin for vel gjennomført arbeid, Bypakke Grenland som besluttet å bli med på en andel av finansieringen og de folkevalgte i Porsgrunn kommune som fattet nødvendige og fornuftige vedtak.

- Fordi vi alle dro i samme retning fikk vi dette til, sa han.

Bypakka Enger Dag Jenssen 3000
Til toppen