Luftkvaliteten i Grenland er bedre enn på lenge

Innhold

Torsdag publiserte Miljødirektoratet oversikt over luftkvaliteten i norske kommuner i 2022. Det var fem kommuner som hadde for mye svevestøv i fjor. Porsgrunn og Skien var ikke blant disse kommunene.

Ikke på «verstingtoppen»
I mange år har Porsgrunn og Skien ligget på «verstingtoppen» for luftforurensning. Vi har mye svevestøv, mest fra veitrafikk. Dette svevestøvet kan medføre helseplager og helseskade. I 2022 er vi ikke blant de 5 som hadde for mye svevestøv, vårt beste år siden 2012.

- 2022 var et utfordrende år med tanke på svevestøv i Grenland, men etter en utfordrende vinter og vår bidro både været og tiltakene som ble gjennomført på høsten at året ble godkjent totalt sett, sier Anders Bonden, målenettoperatør i Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland.

Innskjerpede krav til luftkvaliteten
Kunnskap om helseeffekter av luftforurensning blir stadig bedre og det er klart at mindre forurensning enn vi før har trodd gir helseskade. Regjeringen senket derfor grensene for hvor mye svevestøv som er tillatt i utendørsluft i 2022.

De sårbare rammes hardest
Luftforurensning utendørs rammer de mest sårbare hardest: fostre og spedbarn, eldre med underliggende sykdommer, personer med kroniske luftveissykdommer og/eller hjerte- karsykdom og personer med fedme og diabetes er mest utsatt for forverring av sin helsetilstand ved eksponering for luftforurensing. Langvarig eksponering for svevestøv, altså i måneder eller år, ser også ut til å bidra direkte til utvikling av sykdom.

Økende oppmerksomhet i Grenland
Følgende tiltak er effektive når det gjelder å redusere befolkningens eksponering for svevestøv:

  • renhold og støvdemping på vei
  • mindre bruk av piggdekk
  • miljøfartsgrense
  • reduserte utslipp fra tunnelmunninger
  • mer bruk av rentbrennende vedovner

Det har de siste årene vært et stort fokus på å bedre luftkvaliteten i Grenland. Kommuneoverlegene i Skien og Porsgrunn påpeker at dette er viktig for folkehelsen:

- Vi vet at mange tilfeller av tidlig død og alvorlig sykdom kunne vært unngått om luften i Grenland hadde vært renere for 30-50 år siden. Utviklingen er derfor gledelig, men jobben med å redusere luftforurensning må fortsette slik at de som vokser opp nå kan slippe helseproblemer av å være ute og i aktivitet.

Les artikkel på Miljødirektoratets nettsider

Til toppen