Legekontor i Brevik legges ned – pasienter får ny fastlege

Innhold

1. september stenger dr. Myhrens legekontor. Innbyggere på fastlegelisten til Idar Myhren, fordeles på tre nye fastleger.

Legene er ansatt ved legekontorene på Heistad, Herøya og Stridsklev.

Helfo foretar en tilfeldig fordeling av dr. Myhrens pasienter på de nye fastlegene.

Legene som er ansatt, starter litt senere i høst. Vi har ansatt vikarer til de nye fastlegene er på plass.  

Beskjed til deg som står på dr. Myhrens fastlegeliste:

  • Du skal ha fått beskjed fra Helfo om at du er på en «liste uten fast lege», og hvilket legesenter du tilhører 
  • Trenger du lege, så kontakter du legesenteret du har fått på meldingen
  • Når du vet hvilket legesenter du skal tilhøre, ber vi deg kontakte dr. Myhrens på e-post idarmyhr@online.no for å få overført journalen din
  • Litt senere, får du melding om hva den nye fastlegen din heter
Til toppen