Lannerdammen skal rives

Innhold

I dag starter derfor nedtapping av dammen.

Dette vil være en kontrollert reduksjon av vannmengden, men det vil være tydelig merkbart at det strømmer mer vann enn vanlig nedover i elva etter dammen.

Lannerdammen er en massiv betongdam som tidligere ble benyttet i vannforsyningen til Eidanger vannverk. I dag oppfyller ikke dammen kravene i Damsikkerhetsforskriften.

Lannerdammen
Lannerdammen
Til toppen