La ned spesiallaget kumlokk

Innhold

Ordfører Robin Kåss fikk æren av å legge ned et spesiallaget kumlokk ved inn/utkjøringen til Strandjordvegen på Heistad. Lokket er laget for å markere avslutningen på et stort rehabiliteringsarbeid i det kommunale drikkevannsnettet.

Etter drøye 4 år er arbeidet med å skifte ut hovedvannledningen fra Valleråsen via Vallermyrene, Moheim, Preståsen, Skjelsvik og til Heistad er ferdig.

Arbeidet er det største enkeltstående VA-prosjektet i Porsgrunn kommunes historie.

Kumlokk2 770

Det startet med et brudd
Prosjektet ble påbegynt etter at det oppsto et brudd på Skjelsvik i 2016. Bruddet skapte oversvømmelse, og flere hus ble skadet.

Ledningen bruddet skjedde i, er av en betongtype kalt Premo. Den ble lagt i 1967. Man trodde den skulle vare i 100 år. Etter hendelsen på Skjelsvik ble det tatt prøver. Prøvene viste at man måtte skifte den ut etter bare 50 år.

I februar 2017 startet derfor kommunen arbeidene med å skifte ut den 8 kilometer lange ledningen.

Rør i rør
Det er Lene Sparre Thunes som har vært prosjektleder for arbeidet. Hun forteller at hovedvannledningen har blitt skiftet ut med såkalt no-dig-metode. Det vil si at det har blitt trukket et plastrør i den eksisterende Premoledningen.

- Vi kunne trekke rør i rør fordi vi kunne gå noe ned i dimensjon. Det er blant annet fordi det totale vannforbruket har gått ned, og at den gamle ledningen var dimensjonert for å forsyne industrien noe mer enn det som er nødvendig, forteller Thunes.

Den nye ledningen håper Kommunalteknikk virkelig skal holde i 100 år.

Thunes Og Krogstad Med Anleggsleder 770

Ønsker at minst mulig av vannet forsvinner underveis

- I løpet av de siste årene har vi jobbet mye med å redusere vannlekkasjene i det kommunale nettet, forteller virksomhetsleder i Kommunalteknikk Torbjørn Krogstad.

- Vi har redusert lekkasjene fra 38 til 24 prosent på 4 år, sier han.

Han mener at det ikke er et realistisk mål å ha vannledninger uten lekkasjer, men at de har et mål om å redusere vannlekkasjene til 20 prosent.

Miljø er et viktig argument for å få ned mengden med vann som går tapt i lekkasjer fra vannforsyningen. Det krever en del energi å behandle vannet fra drikkevannskilden før det sendes ut i rørnettet. Samtidig er det også sløsing med ressurser og dårlig økonomi at så mye renset drikkevann bare renner rett ut før det kommer frem til forbrukeren.

Gammelt Og Nytt Lokk 770 (1)
Til toppen