La frem forslag til handlingsprogram 2024-2027

Innhold

Rådmannen la frem forslag til Handlingsprogram 2024-2027 i administrasjonsutvalget 2. november

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Forslaget til handlingsprogram skal til politisk behandling i bystyret 14. desember.

Se rådmannens forslag til handlingsprogram 2024-2027 her

Gebyrregulativet

 

Til toppen