Kunstsamlingen digitaliseres

Innhold

Kunstsamlingen til Porsgrunn kommune digitaliseres og informasjonen om den gjøres lett tilgjengelig for publikum.

Kunsten fotograferes og informasjonen samles i digitale arkiver. Det betyr at man kan søke og finne bilder av, og informasjon om, verker som ellers ikke er lett tilgjengelig for publikum. Deler av samlingen, på rundt 1500 verk, blir tilgjengelig i tjenesten Digitalt museum, som er en stor database som brukes av norske museer og gallerier, og våre gode naboer i Skien kommune.

Digitaliseringsarbeidet vil pågå utover i 2021, og de første verkene vil være tilgjengelige i Digitalt Museum før påske i 2021.

Engasjerende kunst
Prosjektleder Tom Hovinbøle og Sigvei Ringvold fra kulturavdelingen er i full gang med registreringen av kunsten på rådhuset. På veggen bak skrivebordet til Rådmann Per Wold henger det et burlesk maleri med tittel «Dans», av den anerkjente norske modernisten Erik Harry Johannessen (1902 – 1980). Registreringsarbeidet setter i gang samtaler om kunsten, og ett av temaene som kommer opp i praten om dette bildet er ryktene om at Johannessen kan være Edvard Munchs illegitime sønn.

Kunst 3 777X559

Mangfoldig samling
Samlingen til kommunen er mangfoldig, og inneholder foruten innkjøpt kunst og donerte samlinger, bl.a. kunst og skulpturer i det offentlige rom, og en rekke utsmykkinger. Kommunen har gjennom årene fått flere samlinger, blant annet en omfattende grafikksamling etter kunstnerparet Olaf og Signy Willums. Kommunen har også flere gamle malerier av Porsgrunn, de eldste fra begynnelsen av 1800-tallet. -

Målene med dette arbeidet er dels å gi publikum tilgang til kunst som ikke er så lett tilgjengelig, fordi den henger rundt i kommunale ganger og møterom, men prosjektet skal også gi publikum muligheten til å lære mer om den kunsten de omgås i det daglige, som står rundt om i byen. Porsgrunn har mange flotte kunstverk plassert i det offentlige og som del av kommunale bygg. Snart kan du søke opp informasjon om dem på mobilen din, avslutter Tom Hovinbøle.

Kunst 2 777X559
Til toppen