Innspurt for innspill til Kulturplan

Innhold

Arbeidet med kulturplan i Porsgrunn engasjerer mange, noe vi er veldig glade for! Derfor gir vi deg nå litt mer tid til å komme med dine innspill. Ny frist er 25. oktober.

Hvordan kan vi på best mulig måte legge til rette for at DU kan skape, delta i og oppleve kunst og kultur?

Forlag til kulturplan er nå på høring og mange har bidratt med sine innspill. Det er gjennomført gode og konstruktive workshops med aktører innenfor kulturuttrykkene visuell kunst, litteratur, kulturarv, film, musikk, scenekunst og datakultur. I tillegg har vi hatt et borgerpanel, som representanter for innbyggerne, til å si hva de mener om planen og kulturbyen Porsgrunns utvikling fremover.

Da vi opplever et stort engasjement på tampen av høringsperioden ønsker vi å gi deg litt mer tid til å skrive dine innspill og sende det til oss. Ny frist for innspill er altså 25. oktober.

Les planen og kom med innspill her!

Del 1 Kommunedelplan For Kultur 2024 2036 1 (1)
Til toppen