Informasjon om feiing og boligtilsyn

Innhold

Feieren har branntilsyn på alle boliger med registrerte fyringsanlegg.

Tilsyn og feiing gjøres etter behov og ikke hvert andre år, slik det var tidligere. Hyppigheten blir satt etter en rekke kriterier samt feierens faglige skjønn.  

Ved boligtilsyn blir det gjort en faglig vurdering av fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Dersom det er behov for feiing, blir det satt opp en avtale for feiing. Under tilsynet vil det også bli gitt informasjon om fyringsteknikk, generell brannsikkerhet og en gjennomgang av røykvarslere, brannslokkingsapparat og rømningsveier.

Du vil bli varslet noen dager i forkant av tilsynet/feiingen. Varselet kommer i hovedsak på SMS. Om du ikke har et mobilnummer vil varselet komme pr e-post eller pr post.

Har du spørsmål, har du fyrt mer enn normalt i vinter, eller har fyringsmønsteret endret seg siden du sist hadde besøk av feieren? Kontakt feiervesenet gjerne!

Kontaktinformasjon

E-post:  feiervesenet@gbr.no

Tlf: 469 09 011 (hverdager 08:00-15:00)

Du kan også kontakte feieren, som har ditt område, direkte på telefon:

Sentrum (Breidablikk, Osebakken, Hovenga, Østsiden, Bjørntvedt, Grønli, Vallemyrene) 91327669

Sør (Skjelsvik, Brattås, Løvsjø, Heistad, Brevik, Øyene) 91327668

Øst (Flåtten, Stridsklev, Hovet, Tveten, Eidanger, Nordre Tveten, Nystrand, Bjørkedalen, Oklungen, Langangen, Bergsbygda) 99128735 / 90073552

Vest (Vestsiden, Sundjordet, Rønningen, Herøya) 91240299

Feiervesenet har for tiden mange henvendelser, noe som medfører at de ikke alltid klarer å svare umiddelbart. De prøver så godt de kan å ringe opp alle ubesvarte så fort som mulig.

Til toppen