Hvordan skal porsgrunnsamfunnet være i fremtiden?

Innhold

Hvordan vil du det skal være å bo i Porsgrunn i fremtiden? Dette er noe vi skal beskrive i Kommuneplanens samfunnsdel, og vi vil gjerne høre dine tanker og meninger!

Nå blir den overordnede delen av kommunens plan for samfunnsutvikling revidert. Denne delen av planen tar opp viktige langsiktige spørsmål, mål og strategier for hvordan samfunnet, tjenestene og arealene i kommunen skal utvikles.

Gjennom hele 2024 vil politikere og administrasjon i kommunen arbeide med å fastsette mål og prioriteringer for Porsgrunn. Vi ønsker å høre dine synspunkter!

Dersom du har noe du vil bidra med til arbeidet med planen, oppfordrer vi deg til å benytte skjemaet nedenfor:

Gå til skjema her

Ved å involvere innbyggere, politikere, og andre interessenter, bidrar samfunnsdelen til å skape felles forståelse og engasjement rundt kommunens utvikling, samtidig som den legger grunnlaget for mer konkrete planer og tiltak i kommuneadministrasjonen. På denne måten sikrer samfunnsdelen at kommunens utvikling skjer i tråd med ønskene og behovene til lokalsamfunnet.

Mer informasjon om arbeidet med planen 

Til toppen