Hva gjør man med brukte sprøyter?

Innhold

Den siste tiden har det vært observert brukte sprøyter i flere nærområder i kommunen. Det er en lite ønskelig situasjon at disse blir liggende.

Feltpleien i kommunen, som er daglig i kontakt med narkomane, oppfordrer til at brukerne ikke slenger utstyr fra seg. Vi håper det har en forebyggende effekt.

Hvis du finner brukte sprøyter, kan du fjerne disse ved å bruke tykke hansker som beskytter mot stikk.

Sprøytene kan kastes i restavfall i lukket emballasje som for eksempel i en plastflaske/drikkekartong.

Du kan også melde funnet inn i vårt digitale «Varsle om feil»-løsning.

Gå til Varsle om feil her

Der markerer du funnstedet i et kart, velger Forsøpling under tema og velger Sprøyter under type feil. Skriv gjerne inn en liten forklaring også!

Til toppen