Hjelpe ville dyr – hva kan du gjøre?

Innhold

Vi har hjelpeplikt overfor skadde, ville dyr, og vi ser at mange gjør en stor innsats for å ta vare på ville dyr, slik som i NRK-serien Villdyrhjerte. For å sikre dyrevelferden er det viktig at hjelp gis til riktig tid og på riktig måte

Hjelpeplikten følger av dyrevelferdsloven, og hvis det er et viltlevende dyr er det i tillegg regler i viltforskriften. Det viktigste er å hjelpe dyret slik at det ikke lider. Hva som er nødvendig hjelp, kommer an på situasjonen og mulighetene du har.

Rehabilitering av vilt skal kun skje dersom dyret i løpet av kort tid kan bli helt friskt og tilbakeføres til naturen igjen. Det er ikke lov å beholde slike dyr som kjæledyr. I en del tilfeller vil nok dessverre avliving være den beste hjelpen du kan gi, for å hindre at dyret lider.

Følg Miljødirektoratets veileder for å få hjelp til å vurdere om du kan hjelpe dyret på stedet, om dyret kan rehabiliteres eller om den beste hjelpen vil være avliving.

Til toppen